برد شرمن ـ حمایت از قطعنامه‌یی دو حزبی جهت رسیدن صدای زنان و مردان دلیر و شجاع ایران به گوش جهان

برد شرمن عضو کمیته خارجی کنگره آمریکا گفت: من از یک قطعنامه دو حزبی حمایت کردم تا کمک کنم صدای زنان و مردان دلیر و شجاع ایران که خواستار آزادیهای اساسی هستند به گوش بقیه جهان برسد.

مطالب مرتبط

کاملا هریس: ما در کنار تظاهر کنندگان در ایران از جمله زنان و دانشجویان شجاع می‌ایستیم

بیانیه ۲۱تن از وزیران پیشین کشورهای عربی در حمایت از قیام سراسری و محکومیت سرکوبگری وحشیانه رژیم آخوندی