کاملا هریس: ما در کنار تظاهر کنندگان در ایران از جمله زنان و دانشجویان شجاع می‌ایستیم

کاملا هریس معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت: تظاهر کنندگان در ایران، از جمله زنان و دانشجویان شجاع، با سرکوب خشونت‌آمیز مواجه هستند. ما در کنار آنها می‌ایستیم زیرا آنها خواهان حقوق برابر و کرامت انسانی هستند.

مطالب مرتبط

خبرهایی از حمایتهای بین‌المللی از قیام و خیزش مردم ایران

جوزپ بورل: بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران توسط اتحادیه اروپا