تظاهرات شبانه در مناطق مختلف تهران و شهرهای دیگر در نوزدهمین روز قیام مردم

در نوزدهمین روز قیام مردم در مناطق مختلف تهران با شعار مرگ بر خامنه‌ای تظاهرات شبانه برگزار کردند

هم‌چنین در مشهد، اصفهان، ارومیه، بروجرد، دیواندره، سنندج مردم تظاهرات شبانه برگزار کردند.

در دیواندره نیز جنگ و گریز شبانه جریان داشت و مأموران جنایتکار به سوی مردم آتش گشودند

مطالب مرتبط

تظاهرات دانش‌آموزان در شهرهای مختلف در نوزدهمین روز قیام سراسری

نوزدهمین روز قیام، گسترش اعتراضات دانشجویان و دانش‌آموزان همراه با اعتصاب معلمان و بازاریان