تظاهرات دانش‌آموزان در شهرهای مختلف در نوزدهمین روز قیام سراسری

روز سه‌شنبه دانش‌آموزان در شهرهای مختلف با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور به خیابان آمدند. دانش‌آموزان عکسهای خمینی ملعون را از کتابهای درسی خود کنده و در خیایان پاره و لگدمال کردند

مطالب مرتبط

قیام دانشگاههای سراسر کشور در نوزدهمین روز قیام سراسری مردم ایران

نوزدهمین روز قیام، گسترش اعتراضات دانشجویان و دانش‌آموزان همراه با اعتصاب معلمان و بازاریان