اقدامات مقاومت در اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل متحد ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با فریده کریمی عضو کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

اجلاس شورای حقوق‌بشر را باید به دو قسمت بکنیم. قبل از شروع قیام و بعد از شروع قیام. در شورای حقوق‌بشر گزارش هر گزارشگری در یک اجلاس بررسی می‌شود. نوبت بررسی گزارش مربوط به ایران در ماه مارس است. بنابر این در اجلاس ماه سپتامبر موضوع ایران به عنوان یک موضوع اصلی مطرح نباشد.

قسمت اول در روال معمول اجلاس شورای حقوق‌بشر، موضوع مطرح تحریم بود. رژیم تلاش کرد که با سفر خانم دوهان به ایران موضوع را تحریم را برگرداند و این طور نشان دهد که تمامی مشکلات در ایران بخاطر تحریمهاست. تعداد زیادی نفر فرستاده بود. نمایشگاه برگزار کرده بود و تلاش زیادی کرده بود. 

مطالب مرتبط

رویترز ـ تظاهرات ایرانیان در پاریس در حمایت از قیام ایران

گزارش دبیرکل ملل متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران/ اعدامها و سرکوب تظاهرات