جو بایدن: آمریکا در کنار زنان و همه شهروندان ایرانی که با شجاعت خود به جهان الهام می‌بخشند، می‌ایستد

رئیس‌جمهور آمریکا طی بیانیه‌یی درباره سرکوب خشونت‌آمیز در ایران اعلام کرد: آمریکا در کنار زنان و همه شهروندان ایرانی که با شجاعت خود به جهان الهام می‌بخشند، می‌ایستد. آمریکا دسترسی ایرانیان به اینترنت از جمله دسترسی بیشتر به پلتفرم‌ها و سرویس‌های ایمن و خارجی را تسهیل می‌کند.

این هفته، آمریکا هزینه‌های بیشتری را بر عاملان خشونت علیه معترضان تحمیل خواهد کرد. ما به حسابرسی از مقامات رژیم ایران و حمایت از حقوق ایرانیان برای اعتراض آزادانه ادامه خواهیم داد

مطالب مرتبط

انگلستان در اعتراض به تشدید سرکوب اعتراضات، کاردار رژیم آخوندی در این کشور را احضار کرد

بایدن: علیه عاملان سرکوب معترضات در ایران تحریم‌های جدیدی وضع می‌کنیم