انگلستان در اعتراض به تشدید سرکوب اعتراضات، کاردار رژیم آخوندی در این کشور را احضار کرد

انگلستان در اعتراض به تشدید سرکوب اعتراضات، کاردار رژیم آخوندی در این کشور را احضار کرد. جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلستان گفت: خشونتی که توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان در ایران صورت گرفته است تکان‌دهنده است.

رژیم ایران باید به جای مقصر دانستن عوامل خارجی در ناآرامی‌ها، مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد ما به همکاری با شرکای خود ادامه می‌دهیم تا مقامات رژیم ایران را به‌خاطر نقض آشکار حقوق‌بشر مورد حسابرسی قرار دهیم.

مطالب مرتبط

حمایتهای بین‌المللی از قیام سراسری مردم ایران

آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان حمله به دانشگاه شریف را محکوم کرد