حمایتهای بین‌المللی از قیام سراسری مردم ایران

آدام شیف نماینده کنگره آمریکا لایحه‌یی را برای پایان دادن به نقض حقوق‌بشر در ایران و حمایت از زندانیان سیاسی به‌ویژه حمایت از دستگیر شدگان اعتراضات اخیر ارائه داد. این لایحه خواستار آزادی فوری همه زندانیانی است که در اعتراضات اخیر به‌طور خودسرانه دستگیر شدند. این لایحه توسط ۹ نماینده دموکرات کنگره آمریکا امضا شده است

۱۰تن از اعضای کنگره آمریکا لایحه یی را  برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران و حمایت از زندانیان سیاسی به ویژه حمایت از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر ارائه دادند

مبتکر این لایحه آدام شیف نماینده کنگره آمریکاست. لایحه مزبور خواستار آزادی فوری همه زندانیانی است که در اعتراضات اخیر به طور خودسرانه دستگیر شدند.  

مطالب مرتبط

انعکاس قیام سراسری مردم ایران در رسانه‌های بین‌المللی

آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان حمله به دانشگاه شریف را محکوم کرد