چند خبر از حمایتهای بین المللی از انقلاب مردم ایران

تد لویی نماینده کنگرهٴ آمریکا گفت: به فکر مردم شجاع ایران که جان خود را برای حقوق‌بشر به خطر می‌اندازند هستم. ما همیشه در کنار شما خواهیم بود. رژیم ایران باید کمپین خشونت‌آمیز و ظالمانه سوء‌استفاده از زنان و دختران را متوقف کند

وزیر خارجه سوئد گفت: از گزارشهای دستگیری دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف در تهران بسیار ناراحت هستم. استفاده گسترده از زور علیه تظاهر کنندگان غیرقابل توجیه است

هارجیت ساجان وزیر توسعه بین‌المللی کانادا و عضو پارلمان: کانادا رژیم ایران را به‌خاطر جنایاتش مورد حسابرسی قرار خواهد داد وی افزود: ما در همبستگی با زنان در ایران که برای حقوق خود دست به اعتراض زده‌اند می‌ایستیم. حقوق زنان همان حقوق‌بشر است

دیوید لامتی وزیر دادگستری کانادا: زنان در ایران برای استقلال خود، برای حق انتخاب، برای حق برابری اعتراض می‌کنند. ما رژیم ایران را برای هر زنی که برای آزادی خود می‌جنگد پاسخگو خواهیم دانست

کارن ژان پیر سخنگوی کاخ‌سفید گفت: ما از گزارشهایی که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به‌تظاهرات دانشجویان دانشگاه با خشونت و دستگیری گسترده پاسخ دادند، نگران شده و وحشت کردیم

روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا گفت: این دختران ایران هستند که به‌رغم این‌که تحت فشار فزاینده‌یی قرار دارند، تلاش برای تغییر را رهبری می‌کنند. این زنان هستند که تغییر ایجاد می‌کنند... پارلمان اروپا با افتخار در کنار همه کسانی که خواهان تغییر هستند، ایستاده است. ما با شما هستیم

مطالب مرتبط

نت بلاکس قطع ارتباطات اینترنتی دانشگاه بین‌المللی اسلامی المصطفی در قم را تایید کرد

آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان حمله به دانشگاه شریف را محکوم کرد