بازتاب قیام سراسری مردم ایران در رسانه‌های بین‌المللی ـ ایران بپا می‌خیزید

گاردین روز ۹مهرماه در شانزدهمین روز قیام سراسری مردم ایران که تاکنون به ۱۷۰شهر گسترش پیدا کرده است، نوشت: زنان مسئولیت برعهده دارند. آنها رهبری می‌کنند، با وجود سرکوب، اعتراضات در ایران ادامه دارد.

مردمی که مصمم به مقابله با خشونت توسط نیروهای امنیتی و قطعی اینترنت هستند، برای سازماندهی ناآرامی به روشهای قدیمی متوسل می‌شوند. این پیام‌ها که بر روی تکه‌های کاغذ چاپ شده بود، یک‌شبه به وسیله معترضانی که به این نتیجه رسیده بودند که سرکوب آنلاین حرکت آنها را متوقف نمی‌کند، در پلکان خانه و از بالای درهای منازل سراسر ایران به داخل منازل پرتاب شدند.

یکی از این افراد در شهر شمالی رشت گفت: جمهوری اسلامی در حال سقوط است. به مردم بپیوندید. در شهر جنوبی اهواز سازمان دهندگان آدرس و زمان اعتراض و فراخوانی گسترده‌تر برای اقدام دادند. این پیام از خوانندگان خواست: اگر نمی‌توانید بیایید، پیام را پخش کنید تا افراد دیگر بیایند.

مطالب مرتبط

در دانشگاه صنعتی شریف چه اتفاقی افتاد؟ ـ ایران بپا می‌خیزد

گاردین: در صحنه اعتراضات ایران، زنان رهبری را برعهده دارند

لطفا به اشتراک بگذارید: