سرکرده سابق بسیج رژیم در دانشگاه شریف ـ به آقا فحش دادند

سرکرده سابق بسیج رژیم در دانشگاه شریف: از همین اول که آمدند فحش و فحش کاری کردند. شعار علیه آقا دادند، به آقا فحش دادند.

خبرگزاری بسیج دانشجویی رژیم ـ ۱۱مهر ۱۴۰۱

روز اول نشستیم اونجا تند کردند پاشدیم روز دوم از اولش تند بود شنبه دیروز گفتند که آقا بازداشتی دانشجو باید آزاد بشه حرف ما هم بود گفتیم اصلاً نمی‌آییم نیامدیم هم دیروز ۷۰-۸۰ نفر رفتیم توی مسجد نشستیم نیامدیم با این‌که تند هم شد ولی دیگه امروز داستان شکست از همین اول که آمدند باز دارند فحش و فحش کاری می‌کنند. اگه شعار علیه جمهوری اسلامی دادند شعار علیه آقا دادند محکم می‌ایستیم جلویشان شعار با شعار آمد جلو خواست دعوا کند بزند ما شروع نمی‌کنیم ولی شروع کرد می‌زنیم.

از این به بعد هم همین است داستان اینجا می‌ایستیم آمد شعار منطقی می‌داد ما کاری‌اش نداریم. شعارش داشت بی‌ربط می‌شد و روی جمهوری اسلامی و گودرز را به شقایق بخواهد ربط بده می‌ایستیم جلویش. ولی بیاید اینجا شعار به جمهوری اسلامی بدهد و به آقا بدهد من نمی‌دانم کی می‌تواند اینجا بایستد گوش بدهد هیچی هم نگه.

این استادهای ما که چهار روز است توی این تجمع هستند من انصافاً به غیرتم برخورده که یکی نیآمد بگه آقا واقعیت این داستان چی هست. همه استادهایی که اینجا هستند بعد از این تجمع داشت تو میری بگی که کی شعار را شروع کرد؟ میری بگی کی شروع کرد به آقا فحش داد؟ این را حاضر هستی بنویسی توی گروه اساتید بفرستی شما؟ این چیزی که امروز می‌گویید را می‌گی که چه کسی شروع کرد کی فحش رکیک داد کی ایستاد نگاه کرد کی آمد توی صورت این بشر مشت زد؟ کی بطری پرت کرد سمت ما من منتظر هستم.

 

مطالب مرتبط

اعتراف رژیم به انزجار مردم از مزدوران بسیجی و پاسدار 

فرو ریختن ام‌القرای دجالیت در قیام سراسری

لطفا به اشتراک بگذارید: