فرانکفورتر آلگماینه ـ موج تظاهرات در ایران در حال گسترش است

موج تظاهرات در ایران در حال گسترش است. رژیم نمی‌تواند آن را کنترل کند.

برخلاف هفته‌های قبل، تظاهر کنندگان دیگر نه تنها در پوشش تاریکی، بلکه در طول روز به خیابان‌ها می‌آیند. روز یکشنبه دوباره در تهران و اصفهان تظاهرات برگزار شد.

 

مطالب مرتبط

خبرگزاری فرانسه ـ تظاهرات دانشجویان اصفهان ،شلیک گاز اشک آور به سوی دانشجویان

در مشهد دانش‌آموزان تصاویر منحوس خامنه‌ای و خمینی را به آتش می‌کشند