حمله به دانشگاه شریف ـ حمایتهای مردم در اطراف دانشگاه ـ پیام خانم مریم رجوی

تهران ـ تیراندازی در دانشگاه شریف ـ۱۰مهر۱۴۰۱

خانم مریم رجوی:

از جوانان آزاده تهران می خواهم به کمک دانشجویان دانشگاه شریف بشتابند. آنها را تنها نگذارید. خیزش دانشجویان دشمن را به وحشت انداخته است. شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه شریف را دستگیر و دانشگاه را محاصره کرده اند. با همبستگی طرح رژیم را در هم بشکنید.

 

مطالب مرتبط

تظاهرات دانشجویان دهها دانشگاه‌ سراسر کشور در هفدهمین روز قیام سراسری

هفدهمین روز قیام سراسری - حمله به دانشگاه شریف و حمایتهای مردم در اطراف دانشگاه + توئیت خانم مریم رجوی