وال استریت ژورنال ـ جنبش اعتراضی ایران پرقدرت به پیش می تازد

وال استریت ژورنال ۹ مهر۱۴۰۱:

روز شنبه در امتداد اعتراضات دهها دانشگاه و بازار دست به اعتصاب زدند دانشجویان در تهران در حالی‌که فریاد می‌زدند «نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم»، با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در مرکز تهران معترضان با تعداد بیشتری به خیابان‌ها آمدند.

شاهدان گفتند تظاهرات در استانها از بلوچستان در شرق و جنوب شرقی تا منطقه کردنشین در شمال غربی ایران ادامه یافت. در دانشگاه آزاد تهران، نیروهای امنیتی پس از بستن در دانشگاه به سوی دانشجویان معترض گلوله‌های حقیقی شلیک کردند. هزاران دانشجو در کرج نیز تظاهرات کردند.

 

مطالب مرتبط

رویترز ـ همبستگی تظاهرکنندگان ایرانی در مقابل کاخ سفید با اعتراضات درداخل ایران

حمله به دانشگاه شریف و حمایتهای مردم در اطراف دانشگاه