پیام خانم مریم رجوی ـ درود بر دانشجویان بپاخاسته

خانم مریم رجوی با درود بر دانشجویان بپاخاسته در سراسر ایران گفت شما برای باز پس گرفتن دانشگاه سنگر آزادی و پاکسازی آن از لوث وجود دشمن آزادی قیام کرده‌اید. شما دوشادوش عموم مردم از زاهدان خون چکان تا کردستان قهرمان تا تهران و مازندران و خوزستان و خراسان برای باز پس گرفتن تمام ایران می‌جنگید.

 

مطالب مرتبط

پیام خانم مریم رجوی - درود بر زاهدان خون‌چکان

هفدهمین روز قیام سراسری و اعتصاب در شهرهای میهن - جوانان دلیر اصفهان تظاهرات در خیابانها را آغار کردند + توئیت خانم مریم رجوی