پیام خانم مریم رجوی - درود بر زاهدان خون‌چکان

زاهدان غرقه به‌خون شد. قلب‌ها در سراسر کشور از خشم آکنده شد. ارادهٴ قیام و سرنگونی صدبار بیشتر صیقل خورد و هیولای سفاک ولایت فقیه میخ دیگری بر تابوت خود کوبید.

حالا، ایران، هم از صدها شهید و مجروح بلوچ خونین‌جگر است، هم از شجاعت و بی‌باکی دلیران بلوچستان غرق افتخار. خیزش سرخ‌فام زاهدان چنان‌که مسعود گفت: «قیامی است تا پیروزی و سوختن ریش و ریشهٴ خامنه‌ای و نظام خون‌ریز ولایت. رژیم باید در زاهدان و اهواز منتظر درس‌های جدید باشد».

حالا از هموطنان اهل سنت در سیستان و بلوچستان، تا به‌پا‌خاستگان تالشی در شمال، از قیام‌کنندگان کردستان و آذربایجان در غرب ایران، تا به‌پاخاستگان در تهران و به‌جان‌آمدگان در خراسان و خوزستان و دانشجویان در سراسر ایران؛ خون‌ها و رنج‌ها و خواست‌هایشان، به‌هم آمیخته است. این است همبستگی و اتحاد در میدان نبرد و قیام که به‌سوی سرنگونی رژیم و برقراری آزادی و دمکراسی، شتابان در حرکت است.

امروز شما دانشجویان، همراه با عموم مردم ایران، از زاهدان خون‌چکان و کردستان قهرمان تا تهران و مازندران و خوزستان و خراسان، برای بازپس‌گرفتن تمام ایران می‌جنگید.

خامنه‌ای از قتل‌عام و سیلاب خونی که در زاهدان به‌راه انداخت، جان سالم به‌در نخواهد برد. این همه زن و کودک و جوان که در زاهدان و دیگر شهرهای ایران به خاک و خون کشیده شدند، فریاد مظلومیت‌شان آسمان انقلاب ایران را پر کرده است.

زود است که این فریادها در گرز گران ارتش قیام و آزادی، بر سر حکومت پوسیدة آخوندها فرود آید.

درود بر زاهدان خون‌چکان و سلام بر شهیدان سرفراز زاهدان.

پیروز باد انقلاب دمکراتیک مردم ایران

 

مطالب مرتبط

مسعود رجوی ـ با درود به شهیدان، سلام و دست مریزاد به جوانان شورشگر در زاهدان و اهواز. آتش شعله برکش

انتشار اسامی ۵۷شهید قیام شامل اسامی ۴۴شهید قیام روز جمعه مردم زاهدان