قیام مردم زاهدان در شروع سومین هفته قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با حمید ارباب

مردم دلاور زاهدان با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای دست به تظاهرات زدند. نیروهای سرکوبگر به روی آنان آتش گشودند و شمار زیادی از مردم شهید و یا مجروح شدند.

تظاهرات و درگیری میان جوانان شورشی و قوای دشمن در نقاط مختلف شهر ادامه دارد و صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. هلیکوپترهای پاسداران برای کنترل وضعیت در آسمان شهر به پرواز در آمده‌اند.

مطالب مرتبط

خشم و انزجار جوانان ناشی از چیست؟ ـ ایران بپا می‌خیزد

ظهر امروز در شروع سومین هفته قیام، مردم زاهدان، اهواز، مشهد، اردبیل، کرمانشاه بپا خاستند