خشم و انزجار جوانان ناشی از چیست؟ ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با حنیف گرمابی

قتل مهسا امینی در روز ۲۵شهریور ۱۴۰۱ جرقه‌ای شد بر انبار باروت خشم مردم و قیامی که تا امروز در۳۱ استان، ۱۶۳شهر و بیش از ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور، با ۳۰۰شهید و ۱۵هزار دستگیری در شهرها و دانشگاهها علی‌رغم حضور سنگین نیروهای گارد ویژه ادامه پیدا کرد.

جوانان با شعار «این آخرین پیامه ـ هدف کل نظامه» با رادیکالیزم و درخششی سازمان‌یافته تمامیت نظام را نشانه رفته‌اند. مردم با پیشتازی دختران و پسران شورشی و آتش زدن خودروها و موتورهای گارد ویژه، درهم کوبیدن اماکن حکومتی، گوشمالی مزدوران بسیجی، کارت مبارزه بی‌هزینه جریانهای بینابینی در داخل و خارج ایران را سوزاندند.

آخوندهای ریز و درشت خامنه‌ای شب و روز در هراس سرنگونی؛ علیه قیام یقه درانی می‌کنند‌ و کابوس وحشت از «اغتشاشگر و سازمان‌یافته» می‌بینند و فریاد و فغان «هدف اصل نظامه» را سرمی‌دهند.

گسترش قیام و حضور اقشار مختلف مردم در صحنه قیام، رفتن ترس اجتماعی و شکست هیمنه از یک رژیم سفاک و خون‌ریز را نشان می‌دهد. خامنه‌ای فرتوت پس از جمعبندی آبان ۹۸ با آوردن رئیسی جلاد به‌دنبال این بود که هیچ جرقه‌ای به قیام سراسری منجر نشود. اما علی‌رغم سرکوب شدید و بکارگیری نیروهای یگان ویژه، سپاه و ارتش با گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی، رئیسی جلاد نتوانست جلوی سیل خروشان خشم مردم را بگیرد و از جرقهٔ قتل جنایتکارانهٔ مهسا آتشفشان قیام برخاست.

مطالب مرتبط

نقش زنان در قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

ایران در آتش قیامی خاموش ناپذیر