اذعان به ترس و وارفتگی نیروهای سرکوبگر و تهور جوانان قیام‌آفرین

کریمی قدوسی، عضو مجلس ارتجاع در گفتگو با تلویزیون رژیم، از یک‌طرف به ترس و وارفتگی نیروهای سرکوبگر اذعان کرد و از طرفی به تهور و ابتکارعمل جوانان قیام‌آفرین در تشکیل کانونهای متعدد شورش.

کریمی قدوسی-عضو مجلس ارتجاع-۷مهر۱۴۰۱
اینجا بعضی‌ها فکر می‌کنند پلیس ما ترسیده ! نه دستور دادند بهش برای بهم ریختن اون نقشه باید این رفتار را از خودش نشان بدهد کتک بخورد بهتر از این است کتک بزند...

کجا را بزنند و آشوب بکشانند بهتر از ایران؟ توی این حوادث بر اساس آنچه که دیده شد تیم های پنج نفره نه خدایی نکرده مردم ده‌هزار صد هزار هیچ کاری هم نداره بستن یک چهارراه یک شیشه بنزین ریختن و ماشین آتش زدن و قشنگ رسانه ملی نشان می‌داد دیگه دوربین‌ها را نشان می‌داد اینها پنج تا اینجا را بهم می‌ریزند سریع می‌روند یک چهار راه دیگه از اونطرف می‌آیند از یک شهری توی خراسان بهم ریختند رفتند توی یک شهر دیگه...

مطالب مرتبط

اعتراف به نقش محوری جوانان در قیام سراسری مردم ایران

کریمی قدوسی: بعضی‌ها فکر می‌کنند پلیس ما ترسیده!