بازتاب قیام سراسری مردم ایران در رسانه‌های بین‌المللی

به گزارش خبرگزاری رویترز رسانه‌های دولتی و اجتماعی گزارش دادند اعتراضات در سراسر ایران روز پنجشنبه ادامه داشت. رویترز افزود: با وجود افزایش تعداد کشته‌ها و سرکوب شدید، ویدئوهای منتشر شده نشان می‌دهد تظاهر کنندگان خواهان سقوط رژیم هستند... .

وال استریت ژورنال در گزارشی از قیام مردم نوشت: در حالی که روز پنجشنبه منطقه مرکزی تهران به‌شدت محافظت شده بود ولی تظاهراتهای کوچکتری در صادقیه و سایر نقاط در حال وقوع بودند... به گفته تحلیلگران تغییر شکل تظاهرات نشان‌دهنده کاهش خشم گسترده در میان جوانان و زنان ایرانی نیست

وال استریت ژورنال افزود: مردم گفتند معترضان شبانه از ساختمانهای آپارتمانی در مرکز تهران به شعار مرگ بر دیکتاتور متوسل شده‌اند که به خامنه‌ای اشاره می‌کنند... به‌گفته ساکنان، گروه‌های دانشجویی و انجمنهای کارگری هم‌چنان از تظاهر کنندگان حمایت می‌کنند و خواستار اعتصاب‌های سراسری می‌شوند،

مطالب مرتبط

اعتراف به نقش محوری جوانان در قیام سراسری مردم ایران

آسوشیتدپرس: قیام سراسری و نقش واحدهای مقاومت مجاهدین خلق (کانون‌های شورشی)