چهاردهمین روز قیام سراسری مردم ایران در مناطق مختلف تهران و چندین شهر دیگر

شب گذشته مردم ایران در چهاردهمین روز قیام سراسری مردم ایران، قیام در مناطق مختلف تهران از جمله اکباتان، صادقیه، آجودانی، ولیعصر و شهرقدس و هم‌چنین چندین شهر جریان داشت. هم‌چنین قیام و درگیری با مزدوران خامنه‌ای و شعارهای شبانه در دهها شهر دیگر ادامه داشت. از جمله در: مشهد، بجنورد، رشت، لاهیجان، کرمان، مسجد سیلمان، بندرعباس، جیرفت، قم، کرمانشاه، شیراز، گوهردشت کرج، ارومیه، نقده و اصفهان.

خانم مریم رجوی: در چهاردهمین شب قیام، به‌رغم قطع اینترنت و سرکوب شدید از تهران و مشهد و بجنورد و رشت تا اصفهان و قم و مسجد سلیمان همه جا صحنه رودرویی مردم با پاسداران است. فریاد ”مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور“ از سراسر ایران بلند است. خروش مردم خواب از چشم دشمن بشریت ربوده است

مطالب مرتبط

تظاهرات مردم اهواز علیه دیکتاتوری آخوندی در آغاز پانزدهمین روز قیام سراسری

چهاردهمین روز قیام سراسری در تهران و سایر شهرهای میهن - گسترش قیام به ۱۶۴شهر + توئیت خانم مریم رجوی