تظاهرات مردم اهواز علیه دیکتاتوری آخوندی در آغاز پانزدهمین روز قیام سراسری

مردم اهواز از صبح امروز به‌خیابان‌ها آمدند و با تظاهرات علیه دیکتاتوری آخوندی، آغازگر پانزدهمین روز قیام سراسری مردم ایران شدند. گارد سرکوبگر ویژهٔ خامنه‌ای با گاز اشک‌آور به مردم حمله کرد، اما جوانان ضمن درگیری با آنها فریاد می‌زدند «می کشم می‌کشم هر آن که خواهرم کشت».

مطالب مرتبط

مردم زاهدان پس از نماز جمعه امروز علیه دیکتاتوری آخوندی تظاهرات کردند

چهاردهمین روز قیام سراسری در تهران و سایر شهرهای میهن - گسترش قیام به ۱۶۴شهر + توئیت خانم مریم رجوی