قیام در ۱۶۴شهر در ۳۱استان بیش از۳۰۰شهید و ۱۵۰۰۰ دستگیری

در چهاردهمین روز قیام سراسری مردم ایران، مردم احمد آباد مشهد تظاهرات کردند و با مأموران جنایتکار نیروی انتظامی که قصد پراکنده کردن آنها را داشتند درگیر شدند. 

خانم مریم رجوی:

از تمام اقشار و صنوف در سراسر ایران، معلمان و فرهنگیان، اساتید دانشگاهها، کارگران، کشاورزان،‌ بازاریان، نفتگران، دانشجویان، دانش‌آموزان، پرستاران و پزشکان می‌خواهم که با اعتصابهای سراسری به استمرار قیام یاری برسانند.

در اصفهان در خیابان امیرکبیر، بازاریان  در حمایت و همبستگی با قیام سراسری دست به اعتصاب زدند.

 

مطالب مرتبط

رویترزـ درگیری تظاهرکنندگان ایرانی در دهها شهر با نیروهای امنیتی

چهاردهمین روز قیام سراسری در تهران و سایر شهرهای میهن - گسترش قیام به ۱۶۴شهر + توئیت خانم مریم رجوی

لطفا به اشتراک بگذارید: