جوانان و مردم آذربایجان پرخروش در قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با احمد هوشی

امروز سه‌شنبه پنجم مهر دوازدهمین روز قیام سراسری مردم ایران هم‌چنان ادامه دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۱۵۴ شهر با ۲۰۰ شهیدو ۱۰۰۰۰ دستگیری به ثبت رسیده است.

لازم به یادآوری است که به‌رغم بسیج گسترده و حمله و هجوم گله‌وار پاسداران و مزدوران بسیجی و لباس شخصی، تظاهرات شبانه و جنگ و گریز در دهمین روز قیام در بسیاری از شهرها به‌ویژه تهران و کلان شهرهای دیگر مانند تبریز، شیراز، مشهد، اصفهان، رشت و کرج ادامه داشت.

در یازدهمین روز از قیام سراسری به‌رغم قطعی اینترنت و سرکوب عریان، تظاهرات و اعتراضها در دهها شهر میهن ادامه داشت.

مطالب مرتبط

گوشمالی ایادی سرکوبگر رژیم آخوندی توسط جوانان شورشگر ـ ایران بپا می‌خیزد