نگاهی به اقدامات رژیم بر علیه قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با میثم ناهید

امروز با آن‌که تنها ۱۱روز از قیام شکوهمند سراسری می‌گذرد، شاهد آن هستیم که این قیام چه شکافهایی در برج و باروی قلعه پوسیدهٔ آخوندهای حاکم افکنده و چگونه وحشت مرگ بر سراپای آنها از بالاترین سطوح حاکمیت تا مأموران سرکوبگر در کف خیابان، مستولی کرده است.

پاسدار اشتری سرکرده وحشت‌زده نیروی انتظامی، در دهمین روز قیام سراسری به‌خیابان آمد تا به‌خیال خود با دلداری به‌نیروهای انتظامی روحیه تزریق کند؛ اما در واقع وضعیت درب و داغان آنها را برملا کرد. او ملتمسانه از نیروهای تحت فرمانش می‌خواست که «محکم بایستید و یک ذره شک نکنید به‌مسیرتان» (خبرگزاری حکومتی تسنیم ـ ۳مهر)

روحیه باختگی و ریزش، محدود به‌نیروهای پایین و میدانی رژیم نیست، چه بسا، بریدگی در بالا شدیدتر است. چرا که آنها پایان رژیم را واضحتر از پایینی‌ها می‌بینند. قدیری ابیانه از مهره‌های باند خامنه‌ای که همراه با پاسدار شریعتمداری روز ۳مهر در یک گفتگوی تلویزیونی حاضر شده بود، اعتراف کرد: «کسانی که مسئول بودند، حتی وزیر بوده، نماینده مجلس بوده، رئیس حزب بوده، اینها باور کردند که نظام در حال سرنگونی است وگرنه ماهیت خودشان را این‌طوری رو نمی‌کردند».

مطالب مرتبط

جهان در کنار قیام سراسری مردم ایران می‌ایستد ـ ایران بپا می‌خیزد

تداوم قیام؛ ریزشها و شکافها

لطفا به اشتراک بگذارید: