نیویورک تایمز: در تظاهرات ضدحکومتی که ایران را تکان می‌دهد، زنان نقش اصلی را دارند

نیویورک تایمز، ۵مهر در مقاله‌یی تحت عنوان «در تظاهرات ضدحکومتی که ایران را تکان می‌دهد، زنان نقش اصلی را دارند» نوشت: نارضایتیها از یک رژیم سرکوبگر بسیار فراتر از فقط حجاب اجباری است... . تظاهرات سراسری که رهبری دیکتاتوری رژیم ایران را به چالش کشیده، دهمین روز خود را پشت سرگذاشت. این تظاهراتها از طیفی از نارضایتی‌ها انگیزه گرفته است: اقتصاد فروپاشیده، فساد بی‌حد و حصر، سرکوب خفقان‌آور و محدودیتهای اجتماعی اعمال شده توسط تعدادی آخوند پیر.

روز دوشنبه، به‌رغم اقدامات خشن رژیم برای سرکوب تظاهراتها که با محکومیت بین‌المللی همراه بوده، هیچ اثری از کاهش تظاهراتها وجود نداشت

مطالب مرتبط

اعتصاب دانشگاه‌های ایران - دومین روز تجمع و اعتصاب دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تبریز

خبرگزاری فرانسه: شبهای پر آشوب- تهران غرق در تظاهرات

لطفا به اشتراک بگذارید: