اعتصاب دانشگاه‌های ایران - دومین روز تجمع و اعتصاب دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تبریز

دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تبریز امروز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی در اعتراض به بازداشت گسترده دانشجویان به اعتصاب خود ادامه دادند

مطالب مرتبط

بازتاب قیام سراسری مردم ایران در رسانه‌های بین‌المللی

اعتصاب دانشگاه‌های ایران - دومین روز تجمع و اعتصاب دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تبریز و چمران اهواز + توئیت خانم مریم رجوی

لطفا به اشتراک بگذارید: