ضدتظاهرات مفتضح رژیم علیه قیام و مجاهدین

گزارش تلویزیون حکومتی از ضدتظاهرات مفتضح رژیم در چند شهر علیه قیام و مجاهدین

مجری: هزاران نفر در شهرهای مختلف انزجار خود را از اغتشاشگران و آشوب طلبان نشان دادند.

شعار: مرگ بر منافق، مرگ بر آمریکا. مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسراییل،  مرگ بر ضد ولایت فقیه .....

یک زن: می‌ببینم که چطور منافقان، دشمنان دارند سوء‌استفاده می‌کنند از جوانان ایرانی تا آنها را به سمت اغتشاشات بروند و نگذارند متمرکز کنند روی هدفهای روشنی که مملکت اسلامی در نظر دارد...

 

مطالب مرتبط

تلویزیون ان.بی.سی ـ با وجود تهدیدهای رئیسی اعتراضات در سراسر ایران گسترش می‌یابد

گسترش قیام به ۱۵۴شهر، ۲۰۰شهید و ۱۰هزار دستگیری در ۱۰روز اول قیام

لطفا به اشتراک بگذارید: