مریم رجوی ـ زنان نیروی تغییرند و ارتجاع آخوندی را شکست می‌دهند

مریم رجوی ـ ۱۱ آذر ۱۳۹۸

هموطنان، زنان آزاده ایران،

کانون‌های‌شورشی و جوانان شورشگر ایران زمین،

قهرمانانی که لرزه سرنگونی را به جان تمامیت رژیم انداخته‌اید.

دختران عزیزم در سراسر میهن که با قهرمانیهای خود خواب را از چشم دشمن ربوده‌اید.

دلیری و تهاجم زنان و مردان و جوانان و خون‌ها و فداکاریهای شما، شهرهای غمزده را گلگون کرده است. در سرزمین سرکوب شده شهرهای شورشی برپا شده و حاشیه‌نشین‌ها متن انقلاب و شورش گشته‌اند.

آری شهرها یک به یک قیام می‌کنند و زنان در نقش پیشتازی و پشتیبانی فعالانه حاضر‌اند.

گفته بودیم که زنان نیروی تغییراند و ولایت فقیه و ارتجاع آخوندی را شکست می‌دهند.

حالا به‌صحنه‌های قیام نگاه کنید ببینید چگونه خواهران قهرمان ما مردم را به‌اعتراض و شورش فرا می‌خوانند و یگانهای قیام‌کننده را هدایت می‌کنند.

زنان بپاخاسته ایران برای واژگونی رژیم ولایت فقیه به‌میدان آمده‌اند.

آخوندها خود را در یک قدمی سرنگونی دیده‌اند و می‌خواهند با جنایت هر چه بیشتر از آن فرار کنند.

قیام ایران خاموش کردنی نیست، نبرد مردم ایران و کانون‌های‌شورشی و ارتش بزرگ آزادی تا پایان دادن به‌کار استبداد دینی به پیش می‌رود.

 

مطالب مرتبط

نقش و حضور زنان آزاده میهن در خیزش‌ها ـ قیام سراسری در شهرهای میهن

ایران: زنان نیروی تغییر

لطفا به اشتراک بگذارید: