سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۱۷شهید دیگر قیام را اعلام کرد

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۱۷شهید دیگر قیام را اعلام کرد. به این ترتیب اسامی اعلام شده شهیدان قیام توسط سازمان مجاهدین، به ۵۹تن رسید. 

اسامی جدید شهدای قیام:

محسن مال میر نوشهر شهادت ۳۰شهریور ۱۴۰۱

هدیه نعیمانی ۲۵ساله نوشهر شهادت اول مهر ۱۴۰۱

حسینعلی کیا ۲۳ساله نوشهر شهادت ۳۰شهریور ۱۴۰۱

محمد رسول مؤمنی‌زاده رشت شهادت ۳۱شهریور۱۴۰۱

ابوالفضل مهدی‌پور بابل شهادت ۳۰شهریور۱۴۰۱

ابوالفضل اکبری دوست لنگرود شهادت ۳۰شهریور ۱۴۰۱

پویا شیدا ارومیه شهادت ۳۰شهریور ۱۴۰۱

مهدی لیلازی کرج شهادت ۳۱شهریور۱۴۰۱

عرفان خزایی شهریار شهادت ۳۰شهریور۱۴۰۱

محسن پازوکی ورامین شهادت ۳۱شهریور ۱۴۰۱

مهراب نجفی زرین شهر شهادت ۳۰شهریور ۱۴۱۰

آرش پهلوان ۲۷ساله مشهد شهادت ۳۰شهریور ۱۴۰۱

مهدی ببرنژاد قوچان شهادت ۳۰شهریور ۱۴۰۱

محمد حسن ترکمان آمل شهادت ۳۰شهریور ۱۴۰۱

سعید ایرانمنش کرمان شهادت ۳۰شهریور ۱۴۰۱

روشنا احمدی بوکان شهادت ۳۰شهریور ۱۴۰۱

عبدالسلام گلوانی اشنویه شهادت ۴مهر ۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

۴۲شهید شمار شهدای اعلام شده توسط سازمان مجاهدین خلق

مراسم خاکسپاری جوان شورشی با نام جواد حیدری در قزوین با حضور گسترده مردم