پیشروی قیام سراسری مردم ایران محصول چه روندی است؟ ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با فریدون سلیمی

امروز دوشنبه چهارم مهر یازدهمین روز قیام سراسری مردم ایران هم‌چنان ادامه دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۱۴۶شهر در ۳۱استان به ثبت رسیده است. همزمان بر اثر درگیریهای خونین با نیروهای سرکوبگر بیش از ۱۸۰تن شهید شده و دست کم ۸۰۰۰تن توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر شده‌اند.

لازم به یادآوری است که به‌رغم بسیج گسترده و حمله و هجوم گله‌وار پاسداران و مزدوران بسیجی و لباس شخصی، تظاهرات شبانه و جنگ و گریز در دهمین روز قیام در بسیاری از شهرها به‌ویژه تهران و کلان شهرهای دیگر مانند تبریز، شیراز، مشهد، اصفهان، رشت و کرج ادامه داشت.

نسل نوخواه و تسلیم‌ناشونده، علیه دیکتاتوری فقاهتی برخاسته‌ است. هر روز که دامنهٔ قیام و خیزش، شهر به شهر گسترش می‌یابد، دریچه‌یی به‌روی راه‌حل نهایی نجات ایران گشوده می‌شود.

این ادامه قیام علیرغم بسیج گسترده و حمله و هجوم گله‌وار پاسداران و مزدوران بسیجی و لباس شخصی و این ایستادگی جوانان زیر شلیک گلوله و گاز اشک‌آور حاصل چه روندی است؟

مطالب مرتبط

پیامدهای قطع اینترنت توسط رژیم آخوندی ـ ایران بپا می‌خیزید

کف خیابان و راه‌حل‌های نجات ایران

لطفا به اشتراک بگذارید: