نتیجه ابلاغ ماموریت به احمد وحیدی توسط رئیسی جلاد چه شد؟ ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با سمیع ناظری

پاسدار تروریست احمد وحیدی وزیر کشور رژیم که خود تحت تعقیب بین‌المللی است، روز اول مهرماه در تلویزیون شبکه خبر رژیم به صحنه آمد و درباره قیام مردم ایران گفت: یک گروههایی یا واحدها یا هسته‌های سازمان‌یافته‌ای وجود دارد که می‌روند یک جاهایی را به آتش می‌کشند.

پاسدار جنایتکار در هشتمین روز قیام سراسری مردم ایران که در بیش از ۱۳۳شهر در ۳۱استان به ثبت رسیده است، به هسته‌ها و واحدهای سازمانیافته در کف خیابانها اعتراف کرد و افزود: کسانی در این ماجرا آمدند و موضع گرفتند و به‌هرحال موجب تحریک شدند هم راستا و همزمان با آن چیزهایی که گروه‌های ضد انقلاب مثل مجاهدین موضع می‌گیرند.

یک گروههایی یا واحدها یا هسته‌های سازمان یافته‌ای وجود دارد که می‌روند یک جاهایی را به آتش می‌کشند... آنجا را ول می‌کنند می‌روند یک جای دیگر، یک جای دیگر را هم این کار را می‌کنند... این نشان‌دهنده یک نوع سازمان‌یافتگی است بین این هسته‌ها.

مطالب مرتبط

چرا جوانان ایران امروز قیام می‌کنند؟ ـ ایران بپا می‌خیزد

پاسدار وحیدی: یک گروههایی یا واحدها یا هسته‌های سازمان‌یافته‌ای وجود دارد که می‌روند یک جاهایی را به آتش می‌کشند