کمک‌های اولیه به مجروحان قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با دکتر جواد احمدی

شب گذشته تظاهرات در شهرهایی مانند شیراز، تبریز، زاهدان، شاهین‌شهر، کرمانشاه، زنجان، قم، رشت، مهرشهر کرج، ورامین، شهرری، جونقان، سنندج و آمل جریان داشت. در تمامی نقاط جوانان با آتش روشن کردن و بستن مسیر تردد مزدوران به رودرویی و مقابله با گله‌های پاسداران و لباس شخصی‌ها پرداختند.

در شهر ری جوانان در پی حمله پاسداران به تظاهرات شبانه آنها، به مقابله پرداخته و به پایگاه ۱۰ لشکر موسوم به سیدالشهدای سپاه در خیابان نینوا یورش بردند. پاسداران تنها با شلیک گلوله‌های جنگی و مجروح نمودن تظاهر کنندگان توانستند مانع تصرف پایگاه شوند.

در آمل جوانان غیور، نیروی انتظامی و ماشین آب‌پاش آنها را وادار به عقب‌نشینی کردند. در اهواز مزدوران با شلیک تفنگ ساچمه‌ای تعداد زیادی از تظاهرات کنندگان را زخمی کردند.

مطالب مرتبط

تظاهرات دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در حمایت از قیام سراسری

گسترش قیام به ۱۵۴شهر، ۲۰۰شهید و ۱۰هزار دستگیری در ۱۰روز اول قیام