بازتاب قیام سراسری مردم ایران در رسانه‌های بین‌المللی

خبرگزاری فرانسه: ایرانیان برای دهمین شب متوالی دست به اعتراض می‌زنند و هشدارهای قوه قضاییه را به چالش می‌کشند. تظاهر کنندگان پس از شروع شب یکشنبه فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند

وال استریت ژورنال ـ تظاهرات ضددولتی در ایران، با برگزاری تظاهرات‌های جدید در بسیاری از شهرها قدرت بیشتری کسب کرده است و نشانگر افزایش ناآرامی‌ها است

واشینگتن پست: تظاهرات در تهران و سایر شهرهای ایران برای دهمین روز متوالی ادامه یافت. همه فیلمها نشان دهنده تظاهراتهای بزرگ، به رغم تشدید محدودیت های اینترنتی و سرکوب گسترده توسط نیروهای امنیتی است.

مطالب مرتبط

حمایت جهانی از قیام سراسری مردم ایران هم‌چنان ادامه دارد

فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ: رژیم ایران در سرازیری سقوط قرار گرفته است