کوچک‌نمایی قیام سراسری مردم ایران توسط رژیم آخوندی ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با دکتر یوسف لسانی

چرا خامنه‌ای و بلندگوهایش تلاش می‌کنند اخبار قیام را کوچک جلوه دهند

تلویزیون خامنه‌ای ـ ۲۹شهریور ۱۴۰۱:

گوینده: عصر امروز تجمعات محدود در چند شهر برگزار شد

این هم تجمعات محدود!

تهران ـ بلوار کشاورز ۲۹شهریور ۱۴۰۱:

گزارش یک هم‌وطن: تهران بلوار کشارز. خیل عظیم مردم اومدن بیرون

اما وحشت از گسترش و رادیکال شدن قیام در تمام نظام موج می زند

محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت:

هنجار شکنانه چیزهایی را می گفتند که عامه مردم نسبت به ان حرفها ابراز بیزاری می‌کنند

خروش جوانان قیام ـ ۲۹شهریور ۱۴۰۱:

مرگ بر خامنه‌ای – مرگ بر خامنه‌ای

قالیباف ـ ۲۹شهریور ۱۴۰۱:

متأسفانه عده‌یی در داخل نیز خواسته یا ناخواسته در جهت خواست دشمن حرکت می‌کنند

بله بله این قیام سربازایستادن ندارد

خروش جوانان قیام ـ ۲۹شهریور ۱۴۰۱:

این ماه ماه خونه سیدعلی سرنگونه

مطالب مرتبط

نقش جوانان اشرف‌نشان در قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

وحشت سران و امام جمعه‌های حکومت آخوندی از گسترش قیام و مجاهدین

لطفا به اشتراک بگذارید: