نقش جوانان اشرف‌نشان در قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با سحر ثنایی

شما برای قیام سراسری ایران چه می‌کنید؟

همانطوریکه شما گفتید پس از شروع قیام سراسری مردم ایران ما جوانان شب و روز نمی‌شناسیم. مرگ مهسا جرقه‌ای بود بر انبار باروت. ما شاهد هستیم که مردم ما شعار می‌دهند مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و یا جمهوری اسلامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم.

خود آخوندها هم اعتراف کرده‌اند که مرگ مهسا بهانه است هدف اصل نظام است. ما فریاد مردم ایران را برای سرنگونی و رسیدن به آزادی به گوش جهانیان برسانیم.

مطالب مرتبط

تظاهرات یاران شورشگر در رسانه‌های آلمان

دهمین روز قیام سراسری در تهران و سایر شهرهای میهن - قیام در ۱۳۹ شهر در ۳۱ استان + توئیت خانم مریم رجوی

لطفا به اشتراک بگذارید: