بازتاب تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک در رسانه‌های بین‌المللی

خبرگزاری تصویری آسوشیتدپرس ۳۱شهریور ضمن درج عکسهایی از تظاهرات اشرف‌نشانها در نیویورک نوشت:

تظاهر کنندگان تصاویر زندانیان سیاسی جان‌باخته در قتل‌عام سال۶۷ را در برابر مقر سازمان ملل‌متحد قرار دادند. آنها خواستار پیگرد قانونی رئیسی، که به‌گفته آنها و کارشناسان بین‌المللی در قتل‌عام زندانیان سیاسی سال۶۷دست داشت، شدند.

خبرگزاری رویترز ۳۱شهریور: برگزاری نمایشگاه قربانیان رژیم ابراهیم رئیسی در نیویورک

چندین هزار تن از ایرانیان مخالف رژیم ایران روز چهارشنبه در مقابل سازمان ملل تجمع کردند تا به سخنرانی ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی اعتراض کنند.

آنها هم‌چنین خواستار تغییر رژیم در ایران شده و حمایت خود را از تظاهرات سراسری که طی روزهای اخیر رژیم ایران را به لرزه درآورده، نشان دادند.

خبرگزاری فرانسه ـ تظاهرات مخالفان ایرانی در نیویورک همزمان با سخنرانی رئیسی در مجمع عمومی ملل‌متحد فراخوان به پیگرد قانونی ابراهیم رئیسی

 

مطالب مرتبط

تظاهرات بزرگ در نیویورک علیه رئیسی جلاد همزمان با اجلاس مجمع عمومی ـ قسمت دوم

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران علیه حضور ابراهیم رئیسی در نیویورک