نگاهی به واکنش‌های کارگزاران رژیم آخوندی به قیام سراسری مردم ایران

گفتگو با دکتر صوفی سعیدی استاد روابط بین‌الملل

آخوند احمد خاتمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان ارتجاع روز ۳۰شهریور در تلویزیون حکومتی آستان رضوی در واکنش به قیام سراسری مردم ایران که با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور همراه است... با سوزوگداز گفت: آنچه در حال اتفاق افتادن است دقیقاً تکرار فتنه ۸۸ است که مرگ بر اصل ولایت فقیه گفتند در این تظاهرات هم این‌چنین اهانت کردند. در فتنه ۸۸ جوان بسیجی حزب‌اللهی را بعد از روضه زدند اینجا هم بسیجی را می‌زنند در فتنه ۸۸ با پلیس برخورد کردند.

آخوند احمد خاتمی افزود: مجاهدین که ۱۷هزار نفر را کشته‌اند آن‌وقت اینها آمدند دلسوز شدند. هدف نظام است بیدار باشند همه کسانی که صدای مرا می‌شنوند. سخنم از اغتشاش است و اغتشاشگران و خط اغتشـــــــــــــــــــــــاش اینها از پیش می‌خواستند دنبال سوژه می گردند تا این اغتشاش را به‌وجود بیاورند.

مطالب مرتبط

نگاهی به گسترش روزانه قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپامی‌خیزد

آخوند احمد خاتمی: آنچه در حال اتفاق افتادن است دقیقاً تکرار فتنه ۸۸ است که مرگ بر اصل ولایت فقیه گفتند