قیام در۱۳۳شهر و ۳۱استان، بیش از ۱۰۰شهید و دستگیریهای گسترده

آتش قیام در بیش از ده منطقه تهران در هفتمین روز قیام سراسری با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و وای به روزی که مسلح شویم و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

بهبهان ـ آتش زدن تابلو و درب  پایگاه بسیج ضددانش آموزی  

قزوین ـ آتش زدن بنر خامنه‌ای جنایتکار

اهواز ـ آتش زدن  تابلوی حوزه علمیه خامنه‌ای جنایتکار

شیراز ـ  ‌آتش زدن تابلوی ساختمان  موسوم به دارالقرآن مرکزی خمینی ملعون

میانه ـ آتش زدن بنر خامنه ای جنایتکار 

میکشم می‌کشم هر آن که خواهرم کشت. پاسخ همه کانونهای شورشی فقط یک چیز است آتش جواب آتش.

مرگ بر خامنه‌ای دورد بر رجوی نه شاه نه شیخ

پیروز باد انقلاب دمکراتیک مردم ایران

 

مطالب مرتبط

هشتمین روز قیام سراسری در شهرهای میهن

هشتمین روز قیام سراسری در تهران و سایر شهرهای میهن در شرایط قطع ارتباطات + توئیت خانم مریم رجوی