جسارت و شجاعت زنان و جوانان در جریان قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپامی‌خیزد

روز ۳۰شهریور قیام باز هم اوج تازه‌یی گرفت. شدت درگیری‌ها نیروهای سرکوبگر را سراپا مستاصل کرد و در بسیاری مناطق به‌ عقب‌نشینی واداشت. در پی قیام‌های آتشین روزهای ۲۸ و ۲۹شهریور، نیروهای وارفتهٔ رژیم ضمن اذعان به شدت عمل «دشمنان و معاندین در کمین نشسته» وحشت‌زده تصریح کردند که مردم و قیام‌آفرینان پیشتاز «امنیت و کیان نظام را هدف گرفته‌اند.

خفقان گرفتن و سکوت خامنه‌ای درباره قیام سراسری در حرف‌هایش در روز ۳۰شهریور نیز قبل از هر چیز گویای ترس او از تداوم قیامی بود که ششمین روز را پشت سر می‌گذاشت.

شعله‌ور شدن قیام سراسری مردم ایران هر چه بیشتر عرصه را بر رئیسی تنگ کرد

مطالب مرتبط

اختلال در اینترنت در جریان قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپامی‌خیزد

قیام سراسری و کارزار جهانی