اختلال در اینترنت در جریان قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپامی‌خیزد

وقتی همه تیرهای خامنه‌ای در مهار قیام به سنگ خورد اینترنت را قطع کرد اما

صدای خروش جوانان ـ ۳۱شهریور ۱۴۰۱: شعار مرگ بر خامنه‌ای.

ابعاد گسترده و رادیکالیزم قیام تمامیت نظام را به لرزه انداخته است

محسن مهدیان کارشناس حکومتی ـ ۳۰شهریور ۱۴۰۱: اعتراضات بی‌سابقه را تو ۴۰سال گذشته تو این دو روز گذشته داشتیم که از ساعت اول شما خشونت و اغتشاش را ببینید.

بله بله جوانان با اینترنت و بی‌اینترنت از سرنگونی کوتاه نمی‌آیند

گزارش یک هم‌وطن از اشنویه ـ ۳۱شهریور: هم اینک کلانتری اشنویه کلانتری اشنویه تیراندازی.

خروش جوانان در اراک ـ ۳۱شهریور ۱۴۰۱: اینجا اراکه مامورها دارن فرار می‌کنن آزادیمون نزدیکه.

صدای خروش جوانان در تهران ـ ۳۱شهریور ۱۴۰۱: این آخرین پیامه هدف کل نظام است.

مطالب مرتبط

نگاهی به یک هفته قیام در شهرهای میهن ـ ایران بپامی‌خیزد

آیا قطع اینترنت از سقوط نظام جلوگیری می‌کند؟

لطفا به اشتراک بگذارید: