نامه سه سناتور ایالات متحده آمریکا به رافائل گروسی

سناتور مارکو روبیو، جیم ریش و راب پورتمن طی نامه‌یی به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشتند: «ما از شما می‌خواهیم که بر تعهدات خود مبنی بر این‌که رژیم ایران باید پاسخهای درستی در مورد برنامه هسته‌یی خود ارائه دهد، ثابت قدم بمانید. هم‌چنین در این مورد که این رژیم به‌خاطر هر گونه تخلفی از تعهدات بین‌المللی هسته‌یی باید مورد حسابرسی قرار گیرد»

مطالب مرتبط

رویترز ـ گروسی می گوید مسائل ما با رژیم ایران از بین نرفته است

سناتورهای آمریکایی از گروسی خواستند پرونده تحقیقات در مورد فعالیت‌های هسته‌یی رژیم ایران را باز نگه دارد