آنتونی بلینکن: لیست‌گذاری گشت ارشاد رژیم و هفت مقام امنیتی دیگر

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر لیست‌گذاری گشت ارشاد رژیم ایران گفت: هفت مقام امنیتی دیگر رژیم که مسئول سرکوب اعتراضات هستند نیز لیست‌گذاری شده‌اند.

مطالب مرتبط

انعکاس قیام سراسری مردم ایران در رسانه‌های بین‌المللی

واشنگتن پست: انفجار ناآرامی‌ها در ایران