انعکاس قیام سراسری مردم ایران در رسانه‌های بین‌المللی

نیویورک تایمز نوشت: تظاهرات ضددولتی در ایران، در حال گسترش است. ویدئوهای منتشر شده نشان می‌دهد که مردم ایران در مواجهه با سرکوب رژیم، با قبول خطرات، شجاعانه تظاهرات می‌کنند.

وال استریت ژورنال نوشت: رژیم ایران دسترسی به اینترنت را با گسترش اعتراضات محدود می‌کند. این در حالی است که آمریکا گشت ارشاد رژیم را تحریم کرده است.

مطالب مرتبط

هفتمین روز قیام سراسری در تهران و سایر شهرهای میهن در شرایط قطع ارتباطات

وال استریت ژورنال: رژیم ایران دسترسی به اینترنت را با گسترش اعتراضات محدود می‌کند