قزوین ـ به آتش کشیدن تصویر منحوس خامنه ای

فعالیت کانون های شورشی در قزوین ـ به آتش کشیدن تصویر منحوس خامنه ای

 

مطالب مرتبط

فعالیت کانون‌های شورشی به‌ مناسبت شروع سال تحصیلی

هشتمین روز قیام سراسری در تهران و سایر شهرهای میهن