طنزـ سخنرانی خبیثی در سازمان ملل ـ پیک شادی

جمهوری اسلامی ایران تبلور یک جانبه گرایی، سلطه‌طلبی، توسعه دهنده فقر و تبعض و نابرابری، بکارگیری خشونت و نقض حقوق ملتها ست.

جمهوری اسلامی مشروعیتش را در افکار عمومی دنیا از دست داده و اراده‌های جدی برای تغییر آن شکل گرفته است. زوال این نظام کهنه تردیدناپذیر است. چهار دهه پیش امام خمینی رحمت الله الیه جلوه جدیدی از جنایت علیه بشریت پرده‌برداری کرد.

داعش ساخته امام خمینی رحمت الله الیه است... . .

 

مطالب مرتبط 

طنز ـ دزدی از صندوق امانت ـ رئیسی و خامنه‌ای پشت ماجرا

انیمیشن ـ وقتی ام القراضه نظام خامنه‌ای فتوا میدهد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: