صحنه هایی از هفتمین روز قیام سراسری در شهرهای میهن

قسمت هایی از پیام مسعود رجوی ـ ۱۴مرداد ۱۳۸۸

آهای بچه های تهران و سراسر ایران, دلیران بی باک و اشرف نشان,

قیام به هر قیمت باید بیشتر و بیشتر عمق و گسترش پیدا کند  و خواهد کرد. هرکه با دیکتاتوری دینی و با ولایت فقیه نیست و هرکس که به حاکمیت مردم و رأی مردم پایبند است با ماست. پیروزی محتوم و در تقدیر است. باید بهای آزادی خلق و میهن را هر چه باشد پرداخت.

در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران, رود خروشان خون شهیدان ضامن پیروزی محتوم خلق ماست.

 

مطالب مرتبط

هفتمین روز قیام سراسری ـ آخرین وضعیت خیزش قیام‌آفرینان در شهرهای مختلف میهن

هشتمین روز قیام سراسری در تهران و سایر شهرهای میهن در شرایط قطع ارتباطات