شهیدان قیام شهریور۱۴۰۱

اسامی دو تن دیگر از شهیدان قیام:

زکریا خیال  ـ پیرانشهر

فواد قدیمی ـ دیواندره 

 

مطالب مرتبط

ارومیه ـ خاکسپاری شهید قیام شهریور۱۴۰۱ فرجاد درویشی

خاکسپاری مینو مجیدی شهید قیام ۱۴۰۱ در کرمانشاه