تهور جوانان شورشگر و عقب راندن مزدوران خامنه‌ای در جریان قیام ـ قیام سراسری در شهرهای میهن

امروز پنجشنبه ۳۱شهریور در حالی وارد هفتمین روز قیام سراسری و جوانان شورشی می‌شویم که در روز قبل چهارشنبه ۳۰شهریور در ششمین روز قیام، مردم دست‌کم در ۸۶شهر در ۲۸استان با شعار «مرگ بر خامنه‌ای»، «امسال سال خونه سید علی سرنگونه» دست به اعتراض زدند. جوانان دلیر دست به تسخیر فرمانداری، به آتش کشیدن کلانتری‌ها و خودروهای نیروهای سرکوبگر و تصاویر خامنه‌ای و پاسدار قاسم سلیمانی و ... شدند

در شهسوار جوانان دلیر در میدان موسوم به امام، کیوسک مأموران سرکوبگر را به آتش کشیدند. در تبریز جوانان دلیر با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه» تظاهرات کردند و کانکس و یک خودروی مزدوران انتظامی را به آتش کشیدند. جوانان قیام‌کننده تبریز شعار می‌دادند «ملت‌چیم نه شاهچی».

مردم زرین شهر اصفهان با آتش زدن بنر خامنه‌ای به قیام سراسری پیوست و جوانان با مزدوران سرکوبگر رژیم درگیر شده و آنها را فراری دادند. در ورامین جوانان با شعار «بی‌شرف بی‌شرف» خودروی ون مزدوران را به آتش کشیدند و در باقرآباد قرچک عکس بزرگ خامنه‌ای را با پاشیدن رنگ از بین بردند.

مطالب مرتبط

ششمین روز قیام سراسری مردم و جوانان شورشگر و پیام خانم مریم رجوی

هفتمین روز قیام سراسری با تهاجم گسترده جوانان به نیروها و مراکز رژیم + توئیت خانم مریم رجوی