پاسدار هرندی ـ ماجرای فلانی بهانه است اصل نظام نشانه است

پاسدار صفار هرندی، مشاور سرکرده کل سپاه پاسداران ـ  ۱۴۰۱۰۶۲۹

خوب  آقا اگر می‌خواهی ابراز وفاداری به یک فردی که فکر می‌کنی مظلوم واقع شده ابراز بکنی دلسوزی بکنی خوب این‌که با تخریب و با فحاشی و با حرکاتی که ضربه زدن به منافع ملی! هست اش حاصل نمی‌شود آنجا جواب می‌دهند آن بهانه است ماجرای فلانی بهانه است اصل نظام نشانه است یعنی ما با اصل اصلاً کشور و ملت با این کار داریم.

 

مطالب مرتبط

فضائلی ـ مهسا امینی بهانه است اصل نظام نشانه است

تحول کیفی در آستانهٔ تحمل پذیری اجتماعی